Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Σχολή Προπονητών UEFA C

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Π.Σ. Φλώρινας προτίθεται να λειτουργήσει ενός του 2015 Σχολή Προπονητών UEFA C.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Ε.Π.Σ. Φλώρινας στο τηλ. 2385023600 για περισσότερες πληροφορίες.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Σχολή UEFA C :
1. Παράβολο συμμετοχής 475,00 €.
2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από Παθολόγο.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
5. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
6.  Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ' Γυμνασίου τουλάχιστον.
7. Οι υποψήφιοιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος - Κων. Αντωνιάδης

Ο Γενικός Γραμματέας - Αναστ. Βασιλείου

Επιτροπή Διαιτησίας - Οκτώβριος 2014

Σας γνωρίζουμε ότι ενός του μηνός Οκτωβρίου 2014 οργανώνεται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Φλώρινας νέα Σχολή Διαιτησίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου.
Στη Σχολή μπορούν να φοιτήσουν νέοι και νέες από ηλικία 18 μέχρι και 25 ετών. Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Φλώρινας τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 1-30 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή Διαιτησίας
Ο Πρόεδρος - Κων. Αντωνιάδης

Τα μέλη
Αντ. Σίπκας
Γ. Γιαπράκης