Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Σχολή Προπονητών UEFA C

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Π.Σ. Φλώρινας προτίθεται να λειτουργήσει ενός του 2015 Σχολή Προπονητών UEFA C.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Ε.Π.Σ. Φλώρινας στο τηλ. 2385023600 για περισσότερες πληροφορίες.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Σχολή UEFA C :
1. Παράβολο συμμετοχής 475,00 €.
2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από Παθολόγο.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
5. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
6.  Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ' Γυμνασίου τουλάχιστον.
7. Οι υποψήφιοιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος - Κων. Αντωνιάδης

Ο Γενικός Γραμματέας - Αναστ. Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου