Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Φλώρινας

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλώρινας "Η ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ"
Π. Μελά 7 - 531 00 - Φλώρινα
Τηλ. 2385023600, Fax 2385024734
e-mail : eps@line.gr και epsflorinas@gmail.com

Το Δ.Σ. της Ένωσης από 15/5/2013 :
Πρόεδρος     : Αντωνιάδης Κων/νος
Α' Αντιπρόεδρος  : Δούμτσης Κων/νος
Β' Αντιπρόεδρος  : Μίγκος Στέφανος
Γεν. Γραμματέας  : Βασιλείου Αναστάσιος
Ταμίας      : Γιαπράκης Χρήστος
Αναπλ. Γραμματέας : Τουριάννης Ευάγγελος
Αναπλ. Ταμίας   : Γιάκας Φώτης
Μέλος       : Αξιώτης Αθανάσιος
Μέλος       : Αυγουστίνος Αθανάσιος-Αρχιμήδης
Μέλος       : Σταυρίδης Κων/νος
Μέλος       : Τσουτσούλης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου